Radca prawny Maria Nowakowska-Sauer prowadzi indywidualną praktykę od 2010 roku, jednakże doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała już od 2005 roku w jednej z wiodących trójmiejskich Kancelarii, z którą do dziś współpracuje. Od urodzenia związana z Gdańskiem, wielokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska, stypendystka MENiS, w 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaś po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w 2009 roku złożyła egzamin radcowski. Członek OIRP w Gdańsku (nr wpisu GD/1925). Biegle włada językiem angielskim, w tym w zakresie terminologii prawniczej.

Radca prawny Maria Nowakowska-Sauer specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Od początku swej kariery zawodowej zajmuje się pomocą prawną w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywaniem środków ochrony prawnej, reprezentacją wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniach ze skarg na jej orzeczenia, jak również zapewnia wsparcie prawne na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych i w wynikłych na tym tle sporach. Doświadczenie w omawianym zakresie nabywała świadcząc pomoc prawną m.in. dla klientów z branż budowlanej, medycznej, telekomunikacyjnej, edukacyjnej, architektonicznej, wytwórców urządzeń pomiarowych i produktów chłodnictwa przemysłowego.

Posiada również bogate doświadczenie w zakresie:

  • doradztwa i reprezentacji przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym m.in. planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego,
  • reprezentacji przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych (w tym gospodarczych), doradztwa z zakresu prawa cywilnego, opiniowania umów, badań due diligence nieruchomości i projektów inwestycyjnych.