Tekst ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowano dnia 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1020.