Dnia 11 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.