Dnia 22 czerwca 2016 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.