Dnia 13 maja 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 489 wraz z przyjętą poprawką nr 1 ujętą w druku sejmowym nr 489A). Nad ustawą pochyli się teraz Senat.