• Polski
  • English
KRPMN

Category Archives: Uncategorized

Kolejne zmiany w zamówieniach publicznych w związku z COVID-19

22 maja br. do Sejmu trafił projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382). Warto poświęcić mu chwilę uwagi, jako że przewiduje on kilka bardzo istotnych dla zamówień publicznych zmian, w tym: – {art. 58 pkt 11 […]

Czytaj więcej ...

Wykluczenie z postępowania / odrzucenie oferty a interes w uzyskaniu zamówienia

Od czasu do czasu klienci zwracają się z pytaniem, czy mogą kwestionować w drodze odwołania czynność wyboru oferty konkurencyjnego wykonawcy w postępowaniu, z którego sami zostali ostatecznie wykluczeni lub w którym ich ofertę ostatecznie odrzucono. Otóż stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym podmiotowi, który przestał być wykonawcą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia – w […]

Czytaj więcej ...