• Polski
  • English
KRPMN

Category Archives: aktualności

Niekonstytucyjna opłata stosunkowa od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Można śmiało stwierdzić, że dnia 15 kwietnia 2014 r. zapadło jedno z najważniejszych dla praktyki zamówień publicznych rozstrzygnięć ostatnich lat. Wyrokiem w sprawie o sygn. akt SK 12/13 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 […]

Czytaj więcej ...

Nowe dyrektywy UE z zakresu zamówień publicznych

Dnia 28 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L opublikowane zostały trzy nowe dyrektywy unijne z zakresu zamówień publicznych: 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, 2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień […]

Czytaj więcej ...