• Polski
  • English
KRPMN

Category Archives: aktualności

Opinia UZP w przedmiocie skanu oferty

12.04.2019 r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swej stronie internetowej istotną opinię (uwzględniającą stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) na temat dopuszczalności złożenia oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej, następnie przekształconej do postaci elektronicznej oraz, po przekształceniu, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z jej wnioskami końcowymi: “1. Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci […]

Czytaj więcej ...

Renta odroczona. Waloryzacja

Kolejna ciekawa wygrana na polu waloryzacji świadczeń z ubezpieczeń majątkowych. W maju 2016 r. jeden z warszawskich sądów rejonowych zasądził na rzecz Klienta Kancelarii od zakładu ubezpieczeń zwaloryzowaną rentę miesięczną, wynikającą z umowy dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej zawartej z końcem 1982 roku z poprzednikiem prawnym pozwanego. Wysokość zasądzonego świadczenia stanowi ponad 7-krotność kwoty początkowo proponowanej […]

Czytaj więcej ...

Nowelizacja Pzp opublikowana w Dzienniku Ustaw

Tekst ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowano dnia 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1020.

Czytaj więcej ...

Nowelizacja Pzp podpisana przez Prezydenta

Dnia 11 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej ...

Prace nad nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 22 czerwca 2016 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej ...